koronavirus, covid-19, pandemic, pandemia, epidemic, epidemia, virus, chernobyl, taide, art, valokuvataide, valokuvaaja, photo art, photography
Ilman pelkoa, emme koskaan löydä rohkeutta.
Ilman pimeyttä emme ymmärrä valon kauneutta.
Vaikka hämärän hetki tuntuisi kestävän ikuisuuden, odota sarastusta - se saapuu aina!
----
Without fear we’ll never find courage.
Without darkness we’ll never understand beauty of light.
Even if the moment of twilight might feel to last for eternity, wait for dawn - it always arrives!

#RO4R

info
×

Never give up! - Älä koskaan luovuta! 1/4


Wrap your hands in memories. Wrap them tight. For no mercy will there be from your opponent.

Kääri kätesi muistoilla. Kääri ne tiukkaan. Sillä vastustajaltasi ei armoa heru.

#RO4R

info
×

Never give up! - Älä koskaan luovuta! 2/4

From eye to eye, groan to groan, pain to pain. Fight like you've never fought before.

Silmästä silmään, huudosta huutoon, kivusta kipuun. Kamppaile, niinkuin et koskaan aiemmin.


#RO4R

info
×

Never give up! - Älä koskaan luovuta! 3/4

Kudo iskujen verkko, väistöjen tanssi. Luovuttaminen ei ole vaihtoehto.

Weave a web of punches, a dance of dodges. Yielding is not an option.


#RO4R

info
×

Halloween 2019

Tonight the veil is thin between the worlds. In your nightmares you might see a glimpse to the other side. On all hallows eve they take a glimpse of you.

Tänään verho on ohut maailmojen välissä. Painajaisissasi voit nähdä vilauksen toiselle puolen. Kekrinä ne vilkaisevat sinua.

#RO4R

info
×

Masennus - Depression

Kuin tumma harso
se kietoo minut sisäänsä
haalistaa värit
vaimentaa naurun
syö valon
kunnes varjoksi muutun minäkin
katoan -
unohdun.

Jos käteni ojennan,
vedä minut valoon
sillä omat voimat eivät riitä
tätä taakkaa pois heittämään.

Like a dark veil
it wraps me in
fades colors
muffles laughter
devours light
until I'm one of the shadows
I disappear -
become forgotten.

If I reach for you
pull me to the light
'cause my own strength
is not enough to cast this burden.

#RO4R

info
×
Pimeyteen - Into Darkness

Pimeyteen - Into Darkness

Vain kolme
pientä asiaa
ota mukaasi

matkalla kohti huomista.

Rohkeus kohdata tuntematon.
Pelottomuus ottaa ensimmäinen askel.
Päättäväisyys olla välittämättä muiden mielipiteistä.

_________

Only three
little things
take along

on a journey towards tomorrow.

Bravery to face the unknown.
Fearlessness to take the first step.
Determination not to care about opinions of others.

#RO4R

info
×

Ajaton - Timeless

Valvoessa
aika
menettää merkityksensä

Todellisuus häivyttää rajansa
ja
minä hukkaan itseni

tietämättä haluanko löytyä
vai olla vain
hiekanjyvä tiimalasissa

mennä menojani
omaan suuntaani
ajan juostessa

ikuisuuteen?

-

Staying awake
time
looses its meaning

Reality
fades its borders

and
I
lose myself

without knowing
if I want to be found
or just be
a grain of sand in
an hourglass

take my path
my own direction
while time is running

to eternity?


#RO4R

info
×

Antimotivational

"Hymy ei maksa - elä kuin viimeistä päivää - rakkaus on sitä ja tätä..."

Hymy - väkinäistä
Menneisyys - painaa
Rakkaus - kirotun vaikea löytää.

Tervetuloa todellisuuteen jossa motivaatiojulisteet vievät vain voimat.
___

"Smiling is free - live like its the last day of your life - love is this and that..."

Smile - forced
Past - burdensome
Love - damn hard to find

Welcome to reality where motivational posters merely drain you dry.

#RO4R

info
×

Onko aikaa? - Got the time?

Eiliselle et mitään mahda. Huomisesta et mitään tiedä. Miksi siis
kaiken aikasi käytät niistä huolehtimiseen?

There's nothing you can do about yesterday. There's nothing you
know about tomorrow. So why spend all your time worrying about
them?


#ROAR

info
×
Pidä meistä kiinni - Hold on to us

Omistettu rikkinäisten perheiden lapsille - Dedicated to children of broken families.
Pidä meistä kiinni - Hold on to us

Pidätkö meistä kiinni kun pimeys ympäröi meitä?
Kun huudot ja hiljaisuus toisiinsa kietoutuvat.
Kun aika tuntuu seisovan ikuisesti iltahämärässä, emmekä huomisen valonsäteitä usko todeksi.
Pidätkö meistä kiinni, vaikka teidän rakkautenne kuihtui?
Pidätkö kiinni vielä silloinkin, kun aurinko viimein nousee?
Meidän huomisemme on sinun käsissäsi.

Will you hold on to us when darkness surrounds?
When shouting and silence entwine to each other.
When time seems to be standing still forever in dusk and tomorrows rays of light we cannot believe to be true.
Will you hold on to us, even if love withered between you two?
Will you hold still, when sun finally rises?
Our tomorrow lays in your hands.

#RO4R

info
×

Mistress of Puppets

Muiden naruista olet tottunut vetelemään oman elämäsi nukkemestarina. Silti niin sokea olet langoille jotka sinua tanssittavat.

As the puppet master of your own life, you've used to pull the strings of others. Yet so blind you are for the threads that make you dance.
#RO4R

info
×

They hunt - Ne metsästävät

Ancient stories tell about web weaving, soul eating, energy sucking life takers. They slither into your life, take what is most important to you and leave you wondering into darkness as an empty shell. And they are not fables. If you look around you, you'll see them for sure. Those demonic bastards of Narcissus.
---
Ammoiset tarinat kertovat seittejä kutovista, sieluja syövistä, energiat imevistä elämänviejistä. Ne luikertelevat elämääsi, vievät kaiken mikä sinulle on tärkeintä ja jättävät sinut tyhjänä kuorena vaeltamaan ikuiseen pimeyteen. Eivätkä ne ole satua. Jos katselet ympärillesi, huomaat ne varmasti. Nuo Narkissoksen demoniset äpärät.

#RO4R

info
×

Ease your burden - Vapaudu taakastasi

Tiedäthän ne ihmiset, joita raahaat mukanasi vuodesta toiseen, läpi elämäksi kutsutun taistelukentän. Eräässä toisessa tarinan versiossa sinä vain pudotit köyden, kävelit pois ja taakkasi keveni.

You know those people, you drag along for years through the battlefield called life. In another version of that story you just dropped the rope, walked away and your burden got lighter.

#RO4R

info
×

Fire inside me - Tuli sisälläni

Why to hide even from yourself behind a mask? Let go of the darkness along the light. Smile clouds away from your sky. Let your inner fire blaze to rival sun. Tomorrow can wait a while for just this moment!

Miksi itseltäsikin naamion taa piiloudut? Päästä pimeydestä irti valon myötä. Hymyile pilvet pois taivaaltasi. Anna sisäisen tulesi roihuta kilpaa auringon kanssa. Kyllä huominen voi tätä hetkeä hiukan odottaa!

#RO4R

info
×

Jo kuolleet - Already dead

Onnen säätely virtuaalitippoina suoraan suoneemme. Koneisiin kytkettynä etsimme ulospääsyä järjestelmästä, jonka itse olemme ympärillemme luoneet. Todellinen maailma piiloutuneena teknologisen kangastuksen taa.

Happiness rationed to our veins as drops of virtuality. Plugged to machines, we´re searching for an exit out of the system, which we´ve created around us. Real world hiding behind a technological mirage.

#RO4R

info
×

Karkotus - Banishment

Kauan kidutitte, pitkään piinasitte. Nyt pystyn teidät riivaajani nimeämään, eikä valtanne enää ylitseni yllä. Ahdistus. Pelko. Epätoivo. Minusta te nousitte, minä teidät karkoitan, eikä uuden aamun kajo enää varjojanne heitä.

Long did you torture, long did you torment. Now I can name the ones that posses me and you shall have no more power over me. Anxiety. Fear. Despair. From me you arose, by me you shall be banished and the light of a new dawn shall not cast your shadows anymore.

info
×

Towards tomorrow - Kohti huomista

On the edge of the world, on the edge of tomorrow - I will find my wings and my bravery. No one can hold me back, no one can tie me to the past.
It is me who decides where my path will go. It is me who shines bright as the sun.
I am the ruler of my destiny. I am the queen of my future.
And tomorrow arrives smiling.

Reunalla maailman, reunalla huomisen - minä löydän siipeni ja rohkeuteni. Ei kukaan voi minua pidätellä, ei kukaan sitoa menneeseen. Se olen minä joka päättää minne polkuni vie. Se olen minä joka loistaa kirkkaasti kuin aurinko.
Minä olen kohtaloni valtias. Minä olen tulevaisuuteni kuningatar.
Ja huominen saapuu hymyillen.

#RO4R

info
×

Maailman vapina - Shuddering of the world

Päästä irti ja kerro tarina - koska takana jo on se aika, jolloin mielesi huusi vapaaksi - kohti kesäpäivien kirkkautta

lapsuuden viattomuutta

koska se Sinulta riistettiin.

Riisu naamiosi - kerro tarinasi - syleile vahvuuttasi
______________________

Let go and tell a story - because bygone is already the time, when your spirit cried to be free - towards brightness of the summer days

innocence of childhood

because it was torn away from You

Remove your mask - tell your story - embrace your strength

#RO4R

info
×

Prisoner of insomnia / Unettomuuden vanki

Yet again praying for sleep, awaiting for the descent into dreams.
I taste your memory pouring from my eyes,
once more staring at the ceiling until the break of dawn.

Taas kerran lepoa rukoilen, uniin laskeutumista odotan. Silmistäni virtaavat muistosi maistan, sarastukseen saakka jälleen kattoa tuijotan.

#RO4R

info
×

Mitäänolemattomuuden rajalla - On the borderline of nothingness.

Ilman naamiota en ole kukaan! Minuuteni muiden määrittelemänä. Kuka naamioni teki ja sen paikalleen painoi? Tosikasvojani tunnenko itsekään enää?

Without mask, I am nothing! Shelfhood determined by others. Who made my mask and set it on its place? Do even I know my true face anymore?

#RO4R

info
×

Tuskansyöjä - Agony eater

Jokainen meistä tuntee yhden. Sen joka sinun murheestasi kukoistaa. Sen joka tekee surustasi oman kruununsa. Sen joka epäonnesi kääntää oman suuruutensa hashtagiksi.

We all know one. The one who thrives on your sorrow. The one who crafts his crown of your grief. The one who turns your misfortune to a hashtag of his own greatness.

#RO4R

info
×

Joutsenlaulu - The swan song

Kesäyöhön kiirii kaiku, miehen - linnun joutsenlaulu. Otteeseensa kietoo minut, pois vie pelon, sielun kivut.

Kurottelen kuuta kohti, kuulen kuiskeet kaikkeuden - nyt kylvettää mua tähtein valo, puhdistaa se sydämen.
Taakka poissa harteiltain, kahleet arjen kadonneet. Kuulle vielä hymyn heitän, kotiin kun vie askeleet.
---
An echo of a swan song travels fast through a summer night - wrapping me in its grip - taking away the fear and the pain of soul.

I´m reaching towards the moon, I hear the whispers of the universe - the stars bathe me in their light, vindicating my heart.

Burdens fallen off my shoulders, shackles of ordinary life have disappeared - Yet I cast a smile at moon, while wandering back home.
#RO4R

info
×

Anna minun mennä - Let me go

Ei rakkauskaan aina riitä. Se ei tee minua kuuroksi satuttaville sanoillesi. Se ei vie pois kipua. Se ei peitä mustelmia. Se ei enää lämmitä kosketustasi, nyt niin kylmää.

Even love is not always enough. It doesn't deafen me against your words that hurt. It doesn't take away the pain. It doesn't hide the bruises. It doesn't warm up your touch, now so cold.

#RO4R

info
×

Muovinen Maailma - Plastic World

Minäkuvani katkoviivat - Kenen kauneusihanteen määrittämät?

Cutlines of my self-image - Defined by whose standard of beauty?

#RO4R

info
×

Säveltäjä - Esittäjä
Composer - Performer


En enää koskaan mene siihen muottiin johon minut painoit. Nyt Minä kirjoitan
oman lauluni. Nyt Minä soitan elämäni soolon.

Never again will you cast me into that mold. Now I write my own song. Now I play the solo of my life.

#RO4R

info
×

Pako mielen vankilasta -  Escape from the prison of mind

Tunnelin valoisasta päästä voi vihdoin tuijottaa takaisin pimeyteen. Mutta vasta kun ymmärtää, ettei pimeys satuta, ellei sille itse anna lupaa.

From the bright end of the tunnel you can finally stare back into darkness. But not until one understands, darkness can´t hurt you, unless you give it permission to do so.

#RO4R

info
×

Uudelleensyntymä - Resurrection

I will rip the plague of past from me, I will rise like a Phoenix.

Revin menneisyyden ruton itsestäni, nousen tuhkasta kuin Feeniks.

#RO4R

info
×

Kuolleena verhon alla - Dead beneath the veil

Yrität katsoa ylös vanhempiisi ja toivot rakkautta. On kuin olisit harson tai verhon alla, sinua ei nähdä eikä kuulla. Heitä ei ole tai heillä on liian kiire. Olet heille kuin kuollut.

You try to look up to your parents and wish for love. It’s like you are beneath a some kind of veil, you´re not seen or heard. They are not there or they´re too busy. You are like dead to them.

#RO4R

info
×

Tunteiden pelko - Fear of emotions

Tunteet häkkilintunamme. Itsemme vangitsemina.. Kerran vielä päästän sen vapaaksi. Otatko Sinä sen huostaasi?

Emotions as our caged bird. Imprisoned by ourselves. Once I will let it free. Will You take care of it?

#RO4R

info
×

Totuudenetsijä - Seeker of truth

Miten huomata valheet totuuden valepuvussa? Miten poistaa valheiden maski totuuden kasvoilta?

How to spot lies disguised as truth? How to remove the mask of lies from the face of truth?

#RO4R

info
×

Magdalena - Ennakkoluulojen saartama
Magdalena - Surrounded by prejudice


"Voi vauva parkaa" ne sanovat katsoessaan minua. Mutta minun lapseni ei tule tuomitsemaan ketään ulkokuoren perusteella.

"Poor baby" they say, looking at me. But my child will never judge anyone by the appearance.

#RO4R

info
×

Paineessa - Under pressure

Tänään! Huomenna! Takaraja! Nyt!

Today! Tomorrow! Deadline!. Now!

#RO4R

info
×

Kohti valoa - Towards the light

Älkää vetäkö minua takaisin! Minä raastan teidän muistonne ja pimeyden irti itsestäni.

Don´t pull me back! I´ll shred the memories of you and the darkness from me.

#RO4R

info
×
Minä tulen nousemaan - I will rise

Luulit viskanneesi minut syrjään kuin räsynuken. Mutta ei räsynukkeen koske. Ei enää.

You thought you had tossed me aside like a rag doll. But rag dolls don´t hurt. Not anymore.

#ROAR

Minä tulen nousemaan - I will rise

Luulit viskanneesi minut syrjään kuin räsynuken. Mutta ei räsynukkeen koske. Ei enää.

You thought you had tossed me aside like a rag doll. But rag dolls
don´t hurt. Not anymore.

#RO4R

info
×
Coming soon trailer

Coming soon trailer

info
×
Coming soon trailer

Coming soon trailer

info
×
Coming soon trailer

Coming soon trailer

info
×
Using Format